• The Lumberjack
  The Lumberjack
  Pellet barbecue smoker onder op de pagina vind u een dealer bij u in de buurt
 • roken met puur hout pellets
  roken met puur hout pellets
  Klik voor alle smaken en aroma's
 • kijk onder op onze pagina voor een dealer bij u in de buurt
  kijk onder op onze pagina voor een dealer bij u in de buurt
  altijd voldoende voorraad dus snelle levering

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.smokeybanditbbq.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Smokey Bandit. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Smokey Bandit is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Smokey Bandit

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.smokeybanditbbq.nl op deze pagina.

Geen garantie op juistheid
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Smokey Bandit te mogen claimen of te veronderstellen.

Smokey Bandit streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Smokey Bandit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

N.b. Deze webshop maakt gebruik van cookies om goed te kunnen funtioneren. Door deze website te bezoeken, gaat u hiermee akkoord.

Ontwerp en techniek © 2017-2018 MonTay Media